Mẹo hack wifi qua điện thoại

Wifi là dữ liệu mạng rất cần thiết với tất cả những người dùng máy tính, nhưng đôi khi không phải mọi lúc, mọi nơi chúng ta cũng được cung cấp. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn mẹo hack wifi qua điện thoại để có thêm được nguồn wifi những lúc cần.

Với Hack Wifi, bạn sẽ không bao giờ gặp bất kỳ vấn đề truy cập và sử dụng các thiết bị Hack Wifi được cắm vào máy tính từ xa. Bạn có thể làm việc với những thiết bị như nếu họ đã được thể chất kết nối máy tính địa phương của bạn. Tất cả những gì cần thiết để làm cho có nghĩa là cài đặt Hack Wifi qua kết nối mạng trên máy tính với thể chất gắn thiết bị Hack Wifi (máy chủ) và trên máy tính mà bạn muốn dùng thiết bị này (khách hàng). Hack Wifi miễn phí qua IP kết nối sẽ làm tất cả phần còn lại. Không có phần cứng bổ sung cần thiết!

BTW, bạn có thể chọn cho dù máy Mac, Linux hoặc Windows sẽ là một khách hàng hoặc một máy chủ. Không chỉ phần mềm này cho phép truy cập vào thiết bị Hack Wifi qua Ethernet, nhưng nó cũng thích hợp cho máy chủ và máy trạm làm việc ảo hóa. Tức là nó sẽ giúp bạn truy cập và sử dụng thiết bị Hack Wifi cục bộ trong một phiên làm việc ảo. Nhờ Hack Wifi, bạn có thể dễ dàng làm việc với các thiết bị Hack Wifi trên đánh hệ điều hành như vậy môi trường ảo như VMware ESX, Citrix XenDesktop, Microsoft Hyper-V, Windows Virtual PC, v.v...

Với Hack Wifi có thể làm việc với bất kỳ thiết bị Hack Wifi cục bộ trong một phiên làm việc từ xa. Nó cũng cho phép bạn tích hợp chức năng hữu ích của nó vào phần mềm của riêng của bạn (OEM cấp giấy phép).

Chúc bạn thành công