<P align=center><FONT size=4><FONT color=blue><B>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỔ TRỢ ANH VĂN QUỐC TẾ IIG MASTER</B></FONT>&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT color=blue><B><BR><FONT size=4>CHUYÊN CHẠY ĐIỂM ANH VĂN QUỐC TẾ : <FONT color=red>TOEIC ,TOEFL ITP, TOEFL IBT , IELTS</FONT></FONT></B></FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>&nbsp;</FONT><FONT color=blue><B><BR><FONT size=4>CHẠY ĐIỂM TỐT NGHIỆP ĐẦU RA ANH VĂN CÁC TRƯỜNG</FONT></B></FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>&nbsp;</FONT><B><FONT color=#0000ff><BR><FONT size=4>==&gt; Những Thí Sinh , Sinh Viên Đại Học Cần Anh Văn Đầu Ra , Hãy Liên Hệ Ngay để giúp đỡ&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></B><FONT size=4>&nbsp;</FONT></P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=blue><FONT size=4><B>CHẠY ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIN HỌC CÁC TRƯỜNG </B></FONT></FONT></P>
<P align=center><B><FONT color=#0000ff><FONT size=1>------------------------------------------------------------------------------------------</FONT></FONT></B></P><FONT color=red><I>
<P align=center><BR><FONT size=7><STRONG>Email : </STRONG></FONT><A href="mailto:Trungtam.iig@gmail.com"><FONT size=7><STRONG>Trungtam.iig@gmail.com</STRONG></FONT></A><FONT size=7> </FONT></P></I></FONT><FONT size=6>&nbsp;</FONT>
<P align=center><FONT size=1><IMG src="https://img.upanh.tv/2023/04/28/toeic.jpg"></FONT></P>
<P align=center><B><FONT color=#0000ff><FONT size=1>------------------------------------------------------------------------------------------</FONT></FONT></B></P><BR><FONT size=5><I>Trung Tâm IIG Việt Nam , nhằm mục đích hổ trợ các bạn trong việc học tập , tốt nghiệp , du học , định cư và nâng cấp trình độ theo tuỳ cá nhân .</I> <I><B><FONT color=red>Có Biết bao nhiêu thí sinh cứ thi hoài không đậu , tốn gần 10-20 triệu mà vẫn không được số điểm mong muốn . Vừa mất thời gian và tiền bạc.</FONT></B></I> </FONT><BR><BR><I><FONT size=5>Đến với<B> Trung Tâm IIG Master</B></FONT><A href="https://trungtamquocte.blogspot.com/"><FONT size=5> </FONT></A><FONT size=5>, đảm bảo 100% Hồ sơ các bạn sẽ được số điểm mong muốn .</FONT></I><FONT size=5> <I>Bạn Thi nhiều lần không đạt được chứng chỉ mong muốn . Bạn đang muốn thăng tiến trong công việc hoặc đang nộp hồ sơ tốt nghiệp cho Trường mà không có .</I> <I>Hãy để <B>Trung Tâm IIG Master</B> giúp bạn nhanh chóng . Bao hậu kiểm . </I></FONT><BR><BR><FONT size=5><I>Hồ sơ Gốc 100% . </I><I>Chứng chỉ<B> Toeic , Toefl ITP , Toefl IBT , IELTS</B> - Lấy tại <B>Trung Tâm IIG - IDP Việt Nam</B> nên các bạn yên tâm.</I> <I><B><FONT color=red>==&gt; Những Thí Sinh , Sinh Viên Đại Học Cần Anh Văn Đầu Ra , Hãy Liên Hệ Ngay để giúp đỡ .</FONT></B></I> </FONT><BR>
<P align=center><B><FONT color=#0000ff><FONT size=1>------------------------------------------------------------------------------------------</FONT></FONT></B></P><BR><I><B><FONT size=5>Các bạn cần cung cấp thông tin như sau :</FONT></B></I><BR><I><B><BR><BR><BR></B></I><FONT size=5><B>Họ Và Tên : .................................................. ..............</B> </FONT><B><BR></B><BR><FONT size=5><B>SDT Liên Hệ : .................................................. .........</B> </FONT><BR><B><BR><BR><FONT size=5>CMND : Vui lòng chụp 2 mặt để làm hồ sơ dự thi</FONT><BR></B><B><BR><BR><FONT size=5>Ảnh : 3x4 ( Vui lòng chụp để làm hồ sơ dự thi )</FONT><BR></B><B><BR><BR><FONT size=5>Ngày Dự Thi : .................................................. ........</FONT><BR></B><FONT size=5><BR></FONT><BR><FONT size=5>Các bạn chọn ngày thi xong vui lòng gửi mail về Trung Tâm IIG Master </FONT><BR><BR><FONT size=5><B>Còn chờ gì nữa Liên Hệ ngay cho Trung Tâm nào !!!</B> <B><I>Đừng phí thời gian và tiền bạc , hãy để Trung Tâm giúp bạn .</I></B> <B><I>Đảm bảo 1 lần là được số điểm mong muốn .</I></B></FONT><BR><BR><FONT size=1>&nbsp;<B>------------------------------------------------------------------------------------------</B><B>------------------------------------------------------------------------------------------</B> <IMG src="https://img.upanh.tv/2023/04/28/toeic-2.jpg"> <IMG src="https://img.upanh.tv/2023/04/28/bao-dau.jpg"> </FONT><BR><BR><FONT size=1>&nbsp;</FONT><BR><BR><FONT size=4>Trung Tâm Uy Tín được công nhận : ***** <B>------------------------------------------------------------------------------------------</B><B>---------------------------------------------------</B></FONT>