rong bài viết này, mình sẽ nhắc về những khái niệm khóa học lập trình cho trẻ em lập trình hướng đối tượng Java. Bởi vì Java như là một hình dòng tuyệt vời cho triết lý lập trình hướng đối tượng.

Vậy lập trình hướng đối tượng là gì? Ấy chính là 1 kiểu lập trình mang các định nghĩa như Lớp (Class), Đối tượng (Object), Kế thừa (Inheritance), tính đóng gói (Encapsulation), Trừu tượng (Abstraction), Đa hình (Polymorphism) gọi tắt là OOP. Gần như những ngôn ngữ lập trình giống như Java, C++, C#, Ruby… đều theo mô phỏng lập trình hướng đối tượng.

Qua bài viết này, chúng ta sẽ hiểu rõ thực chất các khái niệm chủ chốt của lập trình hướng đối tượng Java qua 4 thuộc tính của lập trình hướng đối tượng

#1. Lập trình hướng đối tượng Java: Tính kế thừa
Trong lập trình hướng đối tượng, các chương trình máy tính được bề ngoài theo nguyên tắc là đông đảo mọi thứ đều được xem là đối tượng và tương tác sở hữu các đối tượng khác.

Tính kế thừa là một khái niệm được hiểu các tính chất của 1 lớp với thể được kế thừa bởi 1 lớp khác. Nó giúp chúng ta mang thể sử dụng lại code và thiết lập một mối quan hệ giữa các class khác nhau.

Như chúng ta thấy ở hình trên, một đứa trẻ kế thừa những thuộc tính của cha cậu đấy. Tương tự, trong Java, chúng ta sẽ có hai class như bên dưới:

Lớp cha còn được hiểu là Lớp siêu cấp, Lớp cơ sở (Parent class hoặc Super class hay Base class)
Lớp con còn được hiểu Lớp phụ, Lớp dẫn xuất (Child class hoặc Sub class hoặc Derived class)
một lớp kế thừa những tính chất được biết tới là một Sub class khi mà 1 lớp với các tính chất được kế thừa được gọi là Parent class.

Chúng ta hãy bắt đầu sở hữu cái trước hết của kế thừa: Đơn kế thừa (Single Inheritance)

một.1 Đơn kế thừa (Single Inheritance)

Đối mang Đơn kế thừa, 1 lớp sẽ kế thừa những thuộc tính của 1 lớp khác. Nó cho phép 1 lớp con kế thừa những thuộc tính và hành vi(method) trong khoảng một lớp cha.

Điều này sẽ cho phép code khả năng tái dùng code cũng như thêm lập trình web nên học ngôn ngữ nào những tính năng mới vào những đoạn code hiện có.

Ở ví dụ bên dưới, Class A là lớp cha và Class B là lớp con với những thuộc tính và hành vi của lớp cha.

Trong java thì để kế thừa, thuần tuý là dùng từ khóa extend

Dành cho bạn: Top 5 tiếng nói để vững mạnh ứng dụng Android
1.2.Kế thừa kiểu Đa cấp (Multilevel Inheritance)

khi 1 lớp được bắt nguồn trong khoảng 1 lớp mà cũng là lớp con (kế thừa từ một lớp khác). Tức là một lớp mang rộng rãi hơn một cấp cha, kiểu kế thừa ấy được gọi là kế thừa kiểu Đa cấp.

Hãy xem lược đồ, Class B kế thừa các tính chất và hành vi của class A, và class C kế thừa những thuộc tính, hành vi của Class B. Ở đây, Class A là lớp cha của Class B và Class B là lớp cha của Class C. Trong trường hợp này, Class C ngầm kế thừa các tính chất và hành vi của Class A chuẩn y Class B. Ấy chính là kế thừa kiểu Đa cấp

phương pháp viết kế thừa kiểu đa cấp trong java cũng tương tự như đơn kế thừa

Tham khảo =>>https://mindx.edu.vn/blog/post/python-la-gi

Kết luận
tương tự là mình đã biểu lộ xong những tri thức cơ bản nhất để bạn hiểu về lập trình hướng đối tượng Java. Hi vọng, qua bài viết này bạn sẽ với loại nhìn toàn diện về lập trình java cũng như lập trình hướng đối tượng. Trong khoảng đấy tiện dụng tiếp cận toàn cầu lập trình bao la

Chuyện học tập & là m việc ở MindX