Cồn khô và cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ trong các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng. Việc dùng cồn khô và cồn thạch tiện dụng nếu so gas.