Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thường có quy mô lớn nên cũng thường xuyên có nhu cầu bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp cần gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ đăng ký thành lập công ty, dịch vụ làm thủ tục thành lập công ty

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Luật Việt Tín cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh trọn gói như sau:
1. Tư vấn trước khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
Tư vấn các quy định của pháp luật chuyên ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Thay mặt Khách hàng tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Thay mặt Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi;
Hướng dẫn Khách hàng thông báo nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.