Phần mềm bán hàng online là công cụ quản lý bán hàng phù hợp với các chuỗi cửa hàng, siêu thị, doanh nghiệp… phần mề hoạt động ở môi trường internet, cho phét người sử dụng phần mềm có thể truy cập và sử dụng từ bất kỳ nơi đâu có interrnet để quản lý mọi hoạt động kinh doanh của cửa hàng, siêu thị, doanh nghiệp
Phần mềm quản lý bán hàng online mang lại cho khách hàng những gía trị đích thực thông qua giải quyết mọi khó khăn cho doanh nghiệp và tăng daonh số bán hàng lên cao. Cạnh đó Hosco còn giúp các chủ cửa hàng, doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề về nhân viên, công nợ, tồn kho đặc biệt là quản lý chăm sóc mọi khách hàng. Tất cả tạo nên 1 giải pháp hoàn hảo về mọi mặt, hữu ích mang lại lợi nhuận tối đa cho các cửa hàng, doanh nghiệp.

Xem thêm: phần mềm hỗ trợ bán hàng