Feliz Homes giá tốt hơn nhiều chỗ #. Mà nhìn chung dạo này giá bds tăng chóng mặt -.-